Managementprojecten

Organisatie- en managementkracht voor bedrijven, organisaties, gemeenten & provincies. 
Expertise in omzetting van beleid naar operatie:
Winkelcentrummanagement | Binnenstadsmanagement 
Gemeenschappelijk belang bij elkaar brengen in een plan van aanpak | Inventariseren en/of het opstarten van een vastgoedproject | Opstellen van (strategische) jaarplannen | Uitvoering en communicatie rondom ondernemersfondsen.